Upravljanje centrom

Opseg posla

Upravljanje centrom

Izrada koncept operatora centra, izrada kućnog reda, odnos sa zakupcima.

Kontrola provedbe kućnih pravila.

Unutarnje i vanjsko predstavljanje centra.

Mall management, foot-fall i optimizacija prihoda.

Upravljanje stalnim pozicioniranjem i procjena potencijala.

Upravljanje rizicima i izvještavanje.